Zákazky podľa paragrafu 9 odst. 9 Zákona o verejnom obstarávaníSpäť na profil verejného obstarávateľa