Obecná knižnica

Po niekoľkoročnej prestávke bola opäť obnovená činnosť obecnej knižnice. Knižnica sa nachádza v budove obecného úradu. Prevádzkové hodiny sú v sobotu od 14:00 do 16:00.
Dokumenty týkajúce sa obecnej knižnice nájdete tu