Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

V našej obci tvorí obecné zastupiteľstvo, v súlade so zákonom o obecnom zriadení, 5 poslancov.
Na základe komunálnych volieb, ktoré sa konali 15. novembra 2014, sa členmi obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2017 stali nasledujúci poslanci:

  • Ing. Peter Kleštinec - zástupca starostu
  • Ing. Jozef Herceg
  • Pavol Reho
  • Timotej Herceg
  • Ing. Monika Leitmanová