Povinné zverejňovanie - objednávky

Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015

Rok 2016
01 - RNDr. Štefan Obuch HYDROGEOTECH - Hydrogeologické posudky pre IBV NOVÁ ULICA
02 - Jana Kvantová - Znalecký posudok rodinného domu 117
03 - Marius Pedersen - Zber a preprava objemných odpadov
04 - Pavol Bzdil - položenie vodovodného a kanalizačného potrubia - Nová ulica II. etapa

Rok 2017
01 - MEVA SK - plastové nádoby
02 - LINEA - vitrína
03 - LYRECO - kancelárske potreby
04 - Marius Pedersen - preprava objemných odpadov
05 - MP-Plast - oprava, bytovka
06 - Technická inšpekcia, a.s. - detské ihrisko
07 - Jozef Šmrhola-OLYMP - vlajky, preambula
08 - Agados Slovakia - príves VZ 26 valník
09 - PREMS - Ing. Haršányová - projekt "Hasičská zbrojnica"
10 - ARZÉN - hudobné vystúpenie
11 - MPM Plast - sieťky proti hmyzu
12 - PREMS - Ing. Haršányová - projekt "Kabíny TJ Žlkovce - Ratkovce"
13 - Richard Kašák, oprava čerpadiel - oprava čerpadiel na ČOV Ratkovce-Žlkovce
14 - MADE - konzultácia k modulu "Podvojné účtovníctvo"

Rok 2018
01 - SPP Distribúcia - oprava plynárenského zariadenia
02 - Marius Pedersen - zber a preprava objemných odpadov
03 - Marián Nomilner - projektovanie
04 - TAVOS - Skúšobné laboratórium Tavos, a.s. - odobratie vzorky a rozbor pitnej vody
05 - Osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov
06 - Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLE - Trnavsko z vtáčej perspektívy
07 - CBS spol. s r.o. - Cyklomapa Trnavsko deťom
08 - MAPA Slovakia Digital, s.r.o. - digitalizácia inžinierskej siete, ortofotomapa
09 - MACO-SK - objednávka materiálu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
10 - ZSE Energia - objednávka bezplatného merania siete a návrhu vhodnej kompenzačnej jednotky