Odpadové hospodárstvo

Keďže životné prostredie je všetko okolo nás, budeme venovať tejto téme aj špeciálnu pozornosť a pravidelne Vás budeme informovať o aktuálnej problematike z oblasti životného prostredia.

TRIEDENIE PAPIERA A PLASTOV

Prečo recyklovať papier?

 • papier nie je prírodná surovina, aj keď sa v prírode rozkladá (jeho rozklad trvá priemerne 3-12 mesiacov, podľa obsahu prídavných látok)
 • recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy ušetrí 70% energie a 50% vody, zníži sa znečistenie ovzdušia o 75%, znečistenie vody o 35% a zachráni sa 17 stromov.
 • papier možno opakovane recyklovať 5-8x, ďalšou recykláciou sa skracujú vlákna celulózy, čím strácajú pevnosť, ale stále je vhodný napr. na výrobu hygienických potrieb

  V obci nám slúži na zber papiera čierna plastová nádoba, do ktorej spolu s papierom dávame aj plasty.
  Zbiera sa:
  suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, lepenky, vlnité lepenky, kartóny, škatuľky od liekov, skartované dokumenty a pod.
  Nezbiera sa:
  znečistený a mokrý papier a lepenka, pergamenový, asfaltový, dechtový, brúsny, napúšťaný, mastný, lakovaný, pauzovací, hygienicky škodlivý papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, viacvrstvové tetrapakové obaly s obsahom papiera a pod.

  Prečo recyklovať plasty?

 • plasty nie sú prírodná surovina a v prírode sa prakticky nerozkladajú (ich rozklad trvá podľa druhu plastov a prímesí 100 až 1000 rokov)
 • spaľovaním plastov sa do ovzdušia dostávajú rakovinotvorné látky
 • pri výrobe plastov recykláciou sa oproti výrobe plastov len z prírodných surovín ušetrí až 97% energie
  Zbiera sa:
 • do plastového vreca: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave a ostatné plasty
 • do 240 l plastovej nádoby: papier
  Nezbiera sa:
  znečistené plastové obaly, obaly so zvyškami chemikálií, priemyselné plasty a pod.


  PET fľaše sa zbierajú osobitne do vreca:
  Vrecia s PET fľašami a inými plastmi sa zbierajú na vyhradenom mieste v obci a nesmú obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

  Termíny vývozu jednotlivých druhov odpadov na 1. polrok 2019: sklo, PET, papier, kovy, tetrapak.


  Termíny vývozu odpadu na 2. polrok 2019: sklo, PET, papier, papier (240-litrové nádoby), kovy, tetrapak.


  Stránka o separovaní odpadu