Obecné oznamy

Stretnutie dôchodcov a sv. Mikuláš

1. decembra 2011 (štvrtok) sa uskutoční posedenie starostov obcí Žlkovce a Ratkovce s dôchodcami z obidvoch obcí. Program bude nasledujúci:
 • 10:00 - slávnostná sv. omša za dôchodcov v kostole v Žlkovciach
 • 11:00 - kultúrny program v KD v Žlkovciach
 • 12:00 - slávnostný obed


 • V utorok 6. decembra 2011 sa bude konať v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žlkovciach svätá omša pri príležitosti sviatku Sv. Mikuláša. Po svätej omši obdaruje Mikuláš deti darčekmi.


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

  V roku 2011 sa uskutočňuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Od 13. mája 2011 začali sčítací komisári navštevovať domácnosti, ktoré patria do sčítacieho obvodu. Sčítací komisári odovzdávajú bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá.

  Sčítacím obvodom je v našom prípade obec Ratkovce. Sčítacím komisárom v našej obci je Anna Eckerová.

  Sčítanie obyvateľov je možné vykonať aj elektronicky, prostredníctvom internetu do 29. mája 2011. Na základe Metodického pokynu Štatistickéh úradu SR je obec povinná najneskôr do 13. júna 2011 zabezpečiť prevzatie vyplnených sčítacích a ostatných súvisiacich materiálov.

  Všetky podstatné informácie o sčítaní ľudu nájdete aj na stránke
  www.scitanie2011.sk