Povinnosť registrácie chovov hospodárskych zvierat od 1 kusa ošípanej

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných, a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov, a domácich ošípaných v susedných štátoch, Vás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia, zverejnením nasledovných informácií v nasledujúcich prílohách:

návod na vyplňovanie tlačiva
informácia o povinnosti registrácie
Príloha 1 - žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
Príloha 2 - tlačivo na registráciu chovu
Príloha 3 - tabuľka č.1 - informácie
Príloha 4 - vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018-2019