Starosta

Starostom obce sa na základe komunálnych volieb konaných 27.11.2010 stal Ing. Martin Červenka, v ktorých kandidoval ako nezávislý kandidát. Vo veku 26 rokov sa stal jedným z najmladších starostov zvolených vo voľbách. Jeho prioritou je dokončenie rekonštrukcie obecného úradu (už bola ukončená), podpora individuálnej výstavby domov a bytov (v roku 2014 bola dokončená výstavba bytového domu s 12 bytmi), skvalitňovanie prostredia v obci formou revitalizácie verejných priestorov (plánované na roky 2013-14), v rámci kultúry podporou kultúrnych podujatí konaných v obci vrátane prípravy osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Ratkovce v roku 2013 (uskutočnili sa obecná zabíjačka, fašiangové posedenie, územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov a prednášky z histórie Ratkoviec).
Jeho cieľom je v maximálnej možnej miere využívať zdroje z Európskej únie a ďalších podporných prostriedkov a fondov.