Vážený návštevník,

vitajte na oficiálnej stránke obce Ratkovce.
Internet sa stal jedným z fenoménov modernej spoločnosti a prakticky najvýznamnejším a súčasne jedným z najrýchlejších informačných zdrojov. Je preto aj naším cieľom poskytovať nielen obyvateľom obce, ale každému, koho zaujíma dianie v Ratkovciach, aktuálne a komplexné informácie.
Na tejto stránke sa dozviete niečo o histórii našej obce, ale aj o súčasnom dianí, najmä projektoch realizovaných obcou, rôznych kultúrnych a športových podujatiach. Pevne veríme, že sa nám podarí uspokojiť nároky každého návštevníka stránky, ale samozrejme radi prijmeme pripomienky, návrhy a nápady, ako zlepšiť stránku, aby čo najviac splnila vaše predstavy.
Želám Vám príjemný pobyt na stránke našej obce.

Ing. Martin Červenka
starosta obce Ratkovce


Najnovšie informácie

 • Geoportál obce (digitálna mapa)
  Obec Ratkovce od apríla 2017 spolupracuje s portálom www.mapadigital.sk, kde je zmapovaný kataster našej obce.


 • Portál "Spokojný občan"
  Obec Ratkovce od 14.3.2017 spolupracuje s portálom www.spokojnyobcan.sk. Zaregistrujte sa a všetky informácie, ktoré sú vysielané vo verejnom rozhlase, budete mať v e-mailových schránkach.

 • Verejná obchodná súťaž
  Obec Ratkovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž č. 1 na predaj nehnuteľného majetku. Viac informácií tu.

 • Schválený rozpočet obce Ratkovce na roky 2017-2019 a schválené VZN.
  Obec Ratkovce zverejňuje schválený rozpočet na roky 2017-2019 a schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN o miestnom poplatku za rozvoj.

 • Termíny vývozu odpadu na 1. polrok 2017
  sklo, PET, papier, kovy, tetrapak.

 • Virtuálny cintorín
  Cintorín obce Ratkovce bol pridaný do systému virtuálnych cintorínov. Informácie o jednotlivých hrobových miestach nájdete na tejto adrese.

 • Nová zubná ambulancia so zubnou pohotovosťou
  V Piešťanoch bola otvorená nová zubná ambulancia Eurodent s nonstop pohotovosťou . Viac informácií sa dozviete tu.
 • Informácie civilnej obrany - propagačné materiály
  Informácie pre verejnosť
  Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti
  Informačný leták