Voľby 2020 do Národnej rady SR

Na tejto stránke nájdete všetky informácie a dokumenty, ktoré Obec Ratkovce zverejnila v súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR na rok 2020

  • Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
  • Vyhlásenie volieb 2020 - rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
  • Informácie pre voliča k voľbám do NR SR
  • Vydanie hlasovacieho preukazu - informácia