Zdravotníctvo

Ambulancie

Leopoldov

Zdravotné stredisko v Leopoldove bolo pôvodne v priestoroch na Piešťanskej ulici (pri kine). Z týchto nevyhovujúcich priestorov sa stredisko v roku 1986 presťahovalo do priestorov na Ulici 1. mája (vedľa bývalej stanice polície SR). Nachádza sa tu ordinácia všeobecného lekára pre dospelých (MUDr. Žilková), ordinácia všeobecného lekára pre deti a dorast (MUDr. Marková) a tri zubné ambulancie (MUDr. Štítnická, MUDr. Smiešková, MUDr. Petrovičová).

Trakovice

Zdravotné stredisko bolo vybudované v roku 1964 v akcii Z. Od 1.2.1995 Ministerstvo zdravotníctva SR prenieslo svoju zriaďovateľskú funkciu na obec. Obec sa zaviazala prevádzkovať zdravotné stredisko tak, aby bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nezmenenom rozsahu.

V budove sú umiestnené 3 neštátne ambulancie:

Veľké Kostoľany

Pečeňady

Hlohovec

Lekárska služba prvej pomoci
Podzámska 16, 920 01 Hlohovec
033/742 44 26

Pohotovosť
Podzámska 16, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/7301648
Ordinačné hodiny: pondelok - štvrtok: 16.00 až 7.00 h.
piatok: 16:00 až 00:00 h.
sobota: 00:00 až 00:00 h.
nedeľa: 00:00 až do pondelka do 7:00 h.

Pohotovostná služba v NsP
Nábr. A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/730 03 71-5, 7301646-7
Ordinačné hodiny: pondelok - piatok: 13:00 až 16:00 h.

Nemocnica s poliklinikou
Nábr. A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec
Ambulancie : vnútorné lekárstvo, ergonometria, ECHO, diabetológia, dermatovenerológia, neurológia, logopédia, TBS a pľúcne choroby, onkológia, urologia, kardiológia, dialýza s nefrologickou ambulanciou.
Ordinačné hodiny: pondelok - piatok: 8:00 až 13:00 h.
Telefónny zoznam ambulancií na Poliklinike v Hlohovci

FMC - Dialyzačné služby, s.r.o.
Podzámska 16, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/7320654, 7320653
Mobil: 0905/972311

Liečebňa pre dlhodobo chorých
Podzámska 16, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/7424426

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Tel.: 033/7301843
Mobil: 0903/697163
NZZ - Mgr. Marta Šustová


Piešťany

ZUBNÉ STREDISKO NAW: ZUBNÁ AMBULANCIA EURODENT
Nálepkova 12 (I. poschodie)
921 01 Piešťany
Tel: 033/7777288
Mobil:0905 670157 (aj pohotovosť)
E-mail: info@euro-dent.sk
Objednávky online: objednavky@euro-dent.sk


Najbližšie lekárne

Trakovice

Lekáreň PHARMEA, v priestoroch domu služieb, Trakovice 184, tel.: 033/7320528, 0905 818 826

Otváracie hodiny:
pondelok11.00 - 15.00 hod.
utorok8.00 - 11.00 hod.
streda11.00 - 15.00 hod.
štvrtok8.00 - 11.00 hod.
piatok11.00 - 15.00 hod.

Veľké Kostoľany

LEKÁREŇ GRATIAS, J. Hollého 177, Veľké Kostoľany, tel.: 033 / 7781106, 033 / 7781190-1

Otváracie hodiny:
pondelok8.30 – 12.00 12.30 – 14.30
utorok8.30 – 12.00 12.30 – 14.30
streda8.30 – 12.00 12.30 – 14.30
štvrtok8.30 – 12.00 12.30 – 14.30
piatok8.30 – 12.00 12.30 – 14.30

Leopoldov

LEKÁREŇ LÚČ, 1.mája 386/1, Leopoldov, tel.: 033 / 7331181-2

Otváracie hodiny:
pondelok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
utorok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
streda07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
štvrtok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
piatok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00

Madunice

LEKÁREŇ J. HOLLÉHO, P. O. Hviezdoslava 368, Madunice, tel.: 033 / 7431260

Otváracie hodiny:
pondelok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
utorok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
streda07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
štvrtok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00
piatok07:30 - 12:15 a 12:45 - 15:00

Pohotovosť lekární:
Rozpis pohotovostných služieb lekární v pôsobnosti VÚC Trnava